Lönehantering

Smidig lönehantering för ett nöjdare och mer effektivt företag

·       Löner

·       Semesterskulder

·       Arbetsgivarintyg

·       Anställningsavtal

·       Fora rapportering

·       Rapportering till fackförbund

·       Egen konsult

Har du anställda? Våra konsulter hanterar alla aspekter av löneadministrationen, skatteavdrag, rapportering och efterlevnad, vilket ger våra kunder lugn och förtroende i att deras lönehantering hanteras noggrant och effektivt.