Bokslut och Inkomstdeklarationer

Trygg bokslutsavslutning och deklarationshantering för din ekonomiska harmoni.

·       Årsavstämningar

·       Bokslutsarbete

·       Årsredovisning

·       Ink2/Ink4/Ink1

·       K10

Surplus erbjuder omfattande redovisningstjänster som inkluderar professionellt bokslutsarbete och skattehantering för företag. Våra erfarna konsulter säkerställer noggrannheten och korrektheten i era bokslut, samtidigt som vi hanterar er deklaration enligt alla lagliga krav och tidsfrister.